Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2013

Reposted frominpassing inpassing viaxannabelle xannabelle
Best way to not get your heart broken, is pretend you don't have one.
— Charlie Sheen
Reposted bysavorcecilia13-days
2542 9dad 400
Reposted bylittleburnlobusscecilia
To live is the rarest thing in the world. Most people exist.
— Oscar Wilde
Reposted byceciliaparadiso
2238 2a2e
Reposted byxannabellefairytalesweetnessjustskinnyzyrafa

August 31 2012

- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce ?
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyję, piję herbatę, biorę prysznic, czytam książki, czasem nawet się uśmiecham. Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu, rozumiesz ?
Reposted fromtomowa tomowa viaSayid Sayid

August 29 2012

August 28 2012

Powariowali, kochanie, mężczyźni powariowali.  A ty szukasz takiego, którego szaleństwo będzie na tyle wielkie, łagodne i wielkoduszne, żeby ogarnęło także Ciebie.
— Charles Baxter
Reposted fromjdeg jdeg viaikropka ikropka

August 27 2012

5778 cda7 400
Reposted fromphilomath philomath viaoll oll


Reposted frommadialene madialene viavaka vaka

January 30 2012

January 25 2012

9633 4542 400
Reposted fromintrigante intrigante
6290 d29e
Reposted fromSandora Sandora

January 23 2012

A może by tak pieprzyć konsekwencje? Może zaryzykować, stawiając czoła przegranej i po prostu nie myśleć, co będzie dalej. Czy warto? Jak to się skończy? Czy mamy szanse? Tak, macie. Siebie na chwilę lub nigdy. Razem tu i teraz lub nigdy. Po co żyć przeciętnym życiem w związkach zanudzających ten świat, jeśli można dać się ponieść uczuciom bez przyszłości? Tylko głupi wierzą, że jeśli coś nie ma przyszłości, to nie ma w ogóle sensu. Wartością związków nie jest ich trwanie samo w sobie, ale to, czego w nich doświadczamy.
— kominek
Reposted frommahoniova mahoniova viakejtowa kejtowa

January 21 2012

9929 d0c0 400
Reposted fromwaplue waplue viaSayid Sayid
Wcale nie mówię że jesteś jakąś podłą suką, która wytyka ludziom wszelkie możliwe słabości. Przez Ciebie przemawia raczej szlachetność. Ty naprawdę chciałabyś aby ludzie byli lepsi.
— Świątynia; Żulczyk
Reposted fromzupapandory zupapandory viaaskman askman
Jest tylko ona, ona, u mojego boku, tu i teraz, i tylko to się liczy. Tu i teraz. A to, kim była dawniej, gdzie była dawniej i z kim była dawniej, to nie ma żadnego, najmniejszego znaczenia. Teraz jest ze mną, tu, wśród was. Ze mną, z nikim innym. Tak właśnie my­ślę, myśląc wciąż o niej, nieustannie myśląc o niej, czując zapach jej perfum i ciepło jej ciała. A wy udławcie się zawiścią.
— Geralt o Yennefer
Reposted fromjozefspace jozefspace viaaskman askman
3416 7bf9 400
Reposted frompabloo06 pabloo06 viaheroine88 heroine88
Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu.
— Hłasko "Listy z Ameryki"
Reposted fromcynamon cynamon viapeace peace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl